Omwille van een andere visie over praktijkvoering en associatiewerking hebben de associatie orthopedie en Dr. Bollars besloten apart van mekaar te werken vanaf 01/01/2021.

Dr. Bollars zal dan ook geen medische activiteiten meer uitoefenen in de praktijk in Parc Leopold. Hij blijft evenwel werkzaam in het Sint-Trudo ziekenhuis als stand-alone, waar ook alle associatieleden verder zullen blijven werken.

De associatie was en is overtuigd dat de meest kwalitatieve en beste zorg voor de patient kan worden verzekerd in associatief verband door samen te werken. De associatie  zal dit dan ook in 2021 volop blijven doen.

De associatie orthopedie zal in 2021 nog heel wat kwaliteitsprojecten ten uitvoer brengen, zal nog aan stafuitbreiding doen en hoopt de samenwerking op netwerkniveau te finaliseren met de collega’s orthopedie  van Jessa, Vesalius en Sint-Franciscus.