De meniscus is één van de meest aangedane structuren in de knie. Sporters met veel draaibewegingen van de knie, zoals bij voetbal, ski of zaalsporten, hebben meer risico op meniscusletsels. Een knieverdraaiing of een diepe hurkbeweging kan leiden tot een scheur van de meniscus. Sportletsels en ongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van meniscusletsel.

Meniscusletsel kan ook voorkomen ten gevolge van veroudering van de knie. De meniscus is onderheven aan natuurlijke veroudering en kan kleine ouderdoms-scheurtjes geven zonder dat dit met de knieklachten te maken heeft.

Symptomen

Echte meniscusscheuren kenmerken zich door slotklachten van de knie. Hierbij komt er een stukje van de kapotte meniscus klem te zitten tussen het bovenbeen en het onderbeen, waardoor met name richting strekking een blokkade kan optreden. Meestal gaat een meniscusletsel gepaard met zwelling van de knie. Als een meniscusletsel is ontstaan na een trauma komt dit vaak voor in combinatie met kniebandletsel. Vooral knielen en hurken provoceren de klachten. De pijn bevindt zich in de regel aan de binnen- of buitenzijde van de knie. Bij meniscusletsel ten gevolge van veroudering van de knie gaan de klachten ook vaak gepaard met artroseklachten.

Lichamelijk onderzoek

Een van onze kniespecialisten controleert de kniefunctie, zwelling, stabiliteit van de kniebanden en beweeglijkheid van de meniscus. Kenmerkend voor het letsel is pijn of een klik aan de binnen- of buitenzijde van de knie bij testen van de meniscus.

Diagnose

Er worden vrijwel altijd röntgenfoto’s van de knie gemaakt. De orthopedisch chirurg zal beoordelen of een aanvullende MRI scan zinvol is. Omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij patiënten ouder dan 50 jaar vaak een meniscusletsel wordt gezien op beeldvorming, maar dat dit niet altijd de knieklachten kunnen verklaren, is het ook niet altijd zinvol om van elke knieklacht een MRI scan te verrichten.

Behandeling algemeen

Onderzoeken

No items found.

Behandelingen

Conservatieve behandeling meniscusletsel
+

Deze behandeling geldt voor een type meniscusscheur met kans op spontane genezing of bij beperkte klachten. Als de knie niet op slot springt, zoals meestal het geval is bij meniscusletsel ten gevolge van veroudering, is een conservatief beleid mogelijk. Conservatieve behandeling bestaat uit het aanpassen van activiteiten. In dit geval is het verstandig om hurkende activiteiten en sport te beperken voor een periode van 3 maanden. Fietsen is wel goed voor knie. Verder worden vaak ontstekingsremmers voorgeschreven om de steriele ontstekingsreacties te behandelen.

Bij een conservatieve behandeling, waarbij de ontstekingsreacties zoals zwelling en pijn onvoldoende worden verholpen door activiteitenaanpassing en ontstekingsremmers kan er ook een lokale ontstekingsremmer in de knie worden geïnjecteerd door de kniespecialist.  

PDF bestanden
No items found.
Operatieve behandeling meniscusletsel
+

Bij slotklachten of bij falen van een conservatieve behandeling kan een operatie noodzakelijk zijn voor een meniscusletsel.

Dit gebeurt via een arthroscopie (kijkoperatie. Een kijkoperatie is een operatie, door 2 kleine gaatjes aan de voorzijde van de knie, waar een camera naar binnen wordt gebracht. De operatie vindt plaats in dagbehandeling.

De meniscus kan op 2 manieren worden behandeld, afhankelijk van het type scheur, de leeftijd en de mate van doorbloeding van de meniscus.

1.partiële meniscectomie: hierbij wordt het slechte stuk van de meniscus, waar het letsel zit verwijderd. Er wordt hierbij geprobeerd om zoveel mogelijk intacte meniscus te laten staan. Deze behandeling wordt gedaan als er weinig kans is op genezing, omdat de doorbloeding van de meniscus onvoldoende is.

2. meniscushechting: hierbij wordt een meniscusscheur gerepareerd door het hechten van het letsel. Deze behandeling kan alleen gedaan worden bij voldoende doorbloeding van de meniscus ter plaatse van het letsel, waardoor er ook genezing kan plaatsvinden.

De behandeling moet op maat zijn en de voors- en tegens van elk type behandeling zal per persoonlijke geval besproken worden door de orthopedisch chirurg.

Revalidatie en herstel

Het herstel is afhankelijk van het type meniscusletsel en bijkomende aandoeningen van de knie zoals artrose/kraakbeenletsel en bandenletsel.

Een paar algemene richtlijnen: na een partiële meniscectomie mag het been op geleide van de klachten worden belast, vaak met behulp van 2 krukken. Fietsen is goed voor het herstel. Verder is het van belang om ontstekingsreacties te behandelen met ontstekingsremmers, ijs ter koeling van de knie en het hoog houden van het been, waarbij het onderbeen hoger moet liggen dan het bovenbeen.  Werkhervatting lukt in de regel na 2-4 weken, afhankelijk van de belasting.

Sport mag worden hervat na 6 weken.

Na een meniscushechting mag er 3 maanden niet diep worden geknield en worden ook krukken aangeraden voor de eerste 6 weken om de knie deze tijd minder te belasten. Sport is niet verstandig totdat de knie volledig is hersteld. De tijdige herkenning en behandeling van aanvullende knieletsels zijn bepalend voor een goed herstel. Deze bijkomende letsels kunnen de revalidatieduur beïnvloeden. Fietsen is een goede activiteit die altijd wel kan en de revalidatie gunstig beïnvloedt.

Arthroscopie van de knie
+

Veel knieklachten zoals meniscusletsel, lokaal kraakbeenletsel of kruisbandletsel kunnen goed behandeld worden met een arthroscopie van de knie. Ook blijvende ontstekingsreactie van de knie (zwelling, warmte en pijn) kunnen redenen zijn om een arthroscopie uit te voeren.

De associatie orthopedie in Sint Trudo ziekenhuis heeft uitgebreide ervaring met de arthroscopie van de knie.

Diagnostiek

De diagnose wordt gesteld door middel van gerichte vragen en een onderzoek van de knie. Een röntgenfoto wordt gemaakt om losse botstukken of de mate van knieslijtage te beoordelen. Meniscus en kruisbanden zijn niet zichtbaar op een röntgenfoto. Vaak wordt een MRI-scan gemaakt als de diagnose niet helemaal duidelijk is middels het onderzoek en de foto. Het is belangrijk om letsels van andere delen van de knie te herkennen (zijbanden, kruisbanden) voor een optimale behandeling van het knieprobleem.

Behandeling

Voor de operatie is het belangrijk dat de knie zo goed mogelijk buigt en strekt. Soms is de hulp van een kinesitherapeut hiervoor noodzakelijk. De beste indicatie voor een artroscopie is een slotgevoel veroorzaakt door een gescheurde meniscus of een los stuk bot in de knie. Tijdens de operatie kan de meniscus in sommige gevallen worden gerepareerd, in andere gevallen moet het slechte stuk worden verwijderd. Losse botstukken kunnen ook via een artroscopie worden verwijderd uit de knie. Tijdens de kijkoperatie kunnen de mate van kraakbeenschade en bijkomende letsels worden beoordeeld. Ook een kruisband reconstructie wordt grotendeels via een arthroscopie worden uitgevoerd.

Arthroscopie: de operatie

De operatie vindt plaats onder regionale (ruggenprik) of algehele verdoving (narcose). Voordeel van de ruggenprik is dat de patiënt eventueel mee kan kijken in de knie via een extra monitor. Er worden enkele kleine sneetjes gemaakt om de camera/kijkbuisje, watertoevoer en instrumenten (tasthaakje, miniatuurschaartjes, stofzuigertje) in de knie te brengen. Er wordt ruimte in de knie gemaakt door water in de knie te laten lopen. Vervolgens kan de orthopedisch chirurg de operatie verrichten die nodig is. Na afloop wordt er een verband om de knie aangebracht. Na een kort verblijf op de recovery (uitslaapkamer) wordt de patiënt teruggebracht naar de dagbehandeling afdeling. Op de afdeling komt iemand langs om nog uitleg te geven over uw operatie evenals adviezen voor thuis. Als de verdoving helemaal is uitgewerkt mag de patiënt naar huis.

Complicaties

De kans op complicaties bij een arthroscopie is kleiner dan 1%. Complicaties kunnen zijn: bloeduitstorting, trombosebeen, infectie of restklachten van de knie.

Contact met het ziekenhuis

In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met het ziekenhuis en de orthopedisch chirurg van wacht:

• Als de hele knie dik of rood wordt en meer pijn gaat doen

• Als u niet meer op het been kunt staan, terwijl dit tevoren goed mogelijk was

• Bij het ontstaan van koorts (>38.5º Celcius)

• Uw kuit dik, warm, rood en pijnlijk is (dat kan wijzen op een trombosebeen)

Video

PDF bestanden
No items found.