Wij zijn blij te kunnen melden dat sinds 1 februari een geleidelijke heropstart van de opname-activiteiten in ons ziekenhuis plaatsvond. Alle andere activiteiten zijn steeds blijven doorlopen en zullen dit dus ook nu doen, zoals consultaties, dialyse, materniteit, medische beeldvorming.

Vanaf nu kunnen de trauma's ook terug opgevangen worden in ons ziekenhuis. Enkel de revalidatie-afdelingen (ambulant en voor hospitalisaties) zullen later in februari heropstarten.

In continu overleg met de andere ziekenhuizen en federale gezondheidsinspectie heeft het Sint-Trudo ziekenhuis verregaande maatregelen genomen om besmettingen in het ziekenhuis zelf maximaal in te dijken en daar is men ook in geslaagd.

De belangrijke punten in het plan van aanpak omtrent de heropstart zijn o.a.:

- Een strikte scheiding tussen ambulante en gehospitaliseerde patiënten.

- Elke patiënt wordt de komende drie weken op een éénpersoonskamer opgenomen en dit op één vaste afdeling.

- Compartimentering blijft het sleutelwoord met een maximale beperking van onderlinge contacten tussen personeelsleden van verschillende afdelingen.

- Intensief inzetten op screening van patiënten én medewerkers.

- Opgenomen patiënten worden preventief gescreend: om de twee dagen in de eerste week en daarna om de vijf dagen.

- Ambulante patiënten worden tot nader order wekelijks gescreend.

- Personeel met patiëntencontact wordt preventief twee maal per week getest en al het andere personeel wekelijks.

Dit houdt dus in dat de dienst orthopedie terug volop is opgestart!
.